آژانس مسافرتی گوهر گشت ، از سال 26/01/1397 با شماره ثبت ب 98/ 23 و کد فعالیت 03152101397002560 از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به مدیریت آقای سخاوت میرزاپور و مدیرفنی خانم پریسا میرزاپوردر آذربایجان شرقی آغاز به فعالیت نموده است و در طی این سال ها با ارائه خدمات با کیفیت سعی در خشنودی مسافران داشته است.

پرسنل گوهر گشت


نام : سخاوت میرزاپور سمت : مدیر عامل

من به عنوان مدیر عامل شرکت گوهر گشت در تمام مراحل سفر پشتیبان و همراه شما خواهم بود


نام : پریسا میرزاپور سمت : مدیر فنی

من به عنوان مدیر عامل شرکت گوهر گشت در تمام مراحل سفر پشتیبان و همراه شما خواهم بود


نام : لیلا میرزاپور سمت : کارشناس امور بازاریابی و فروش خارجی

من به عنوان مدیر عامل شرکت گوهر گشت در تمام مراحل سفر پشتیبان و همراه شما خواهم بود


نام : مینا طهماسبی سمت : کارشناس امور بازاریابی و فروش

من به عنوان مدیر عامل شرکت گوهر گشت در تمام مراحل سفر پشتیبان و همراه شما خواهم بود


نام : یاسر پورمحمدعلی سمت : کارشناس تور جهانگردی و رزرو هتل

من به عنوان مدیر عامل شرکت گوهر گشت در تمام مراحل سفر پشتیبان و همراه شما خواهم بود


نام : محمد نقی زاده سمت : کارشناس امور مالی

من به عنوان مدیر عامل شرکت گوهر گشت در تمام مراحل سفر پشتیبان و همراه شما خواهم بود